وبلاگ آرش خیام !

 این روزها فریلنسینگ دیگر در راستای نیزه زدن یا جنگیدن نیست و فریلنسر کسی است که خدمات تخصصی را به مشتریان یا کارفرمایان، بدون داشتن قرارداد بلند مدت ارائه می‌کند.